Tôi mơ

By VƯƠNG CƯỜNG


 Tôi mơ
Vương cường

a

Hồn khói đã bay
cõi vô vi tôi thức

Thành cổ ơi mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn
tám mốt tầng tháp lửa và hoa
Giờ bạn cỏ non hát về tương lai
giờ bạn thông ru bảo tàng lòng đất

Tôi mơ làm chó đá
đứng canh chừng
lãng quên.

Thành cổ Quảng Trị 2006 

 

Có một đêm anh đi về phía ấy

Vương Cường


Có một đêm anh đi về phía ấy

Bông tuyết bay nhuộm trắng cả hoàng hôn

Bầu trời trắng đường cây cũng trắng

Vừng trăng ơi em có cô đơn?


Có một đêm anh đi về phía ấy

Anh dang tay ôm cả tuyết và em

Trên nền trắng bức tranh tình cũng trắng

Tuyết hay anh tan chảy dưới trăng mờ


Có một đêm anh đi về phiá ấy

Nụ cười em trắng giọt tuyết mắt cười

Anh nhìn thấy bao ngôi sao rực cháy

Anh yêu em nói mãi chẳng hết lời


Có một đêm anh đi về phía ấy

Bốn bức tường đóng hộp tối đen

Anh muốn kéo giấc mơ dài mãi

Anh đi về phía ấy nghe em!

VC

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '3146' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.96.153' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3146','rdtg6o4q6bkop1i6nfj01frqc3','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-22 10:31:22','/ac6093/tho/page-5.html')