Tiếng quê - Thơ VƯƠNG CHẤT

         
         TIẾNG QUÊ 
          VƯƠNG CHẤT


Tháng năm lần lữa tháng mười
Mùa đi bạc tóc quê người gió sương 
Giao thừa nhang khói nhớ thương
Rưng rưng nhằm hướng quê hương khấn về .


Bao năm ở phố xa làng 
Buồn vui lòng vẫn mơ màng trúc tre 
Mừng nghe gà gáy canh khuya 
Mở tung cửa đón tiếng quê vào nhà .

3
" Ai mua bưởi cúng không nào "
Thoảng lời rao phố đã ngào ngạt xuân
Giữa huyên náo bỗng bần thần
Thương  quê - đỗ ván trắng  ngần hoa rơi . 

                         Hà nội tết 2001 
                                 VC
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '3146' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.96.153' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3146','krf948ijprd40vi7er386f2fk2','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-22 11:01:17','/a53973/tieng-que-tho-vuong-chat.html')