Cơn giông & Tôi mơ - thơ VƯƠNG CỪONG


Cơn Giông


Thiếu phụ ôm đứa con nhỏ
chạy vào nhà tôi

Hoàng hôn trốn vào cơn giông vật vã
tôi ghép lại những mảnh vỡ

Những câu thơ lăn trên gò má
thiếu phụ nhìn tôi một khu rừng cháy
 
Hốt hoảng  bế con chạy ngược cơn mưa
mưa xoá đi kỷ niệm đang chạy 
 
Nhưng
những khu rừng cháy
những bãi bom
những câu thơ bị thương
lấp lánh
lăn
lăn
cơn giông không thể xoá được...


 

Tôi mơ

Hồn khói đã bay
cõi vô vi tôi thức

Thành cổ ơi mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn
tám mốt tầng tháp lửa và hoa

Giờ bạn cỏ non hát về tương lai
giờ bạn thông ru bảo tàng lòng đất

Tôi mơ làm chó đá
đứng canh chừng
lãng quên...